Onze visie

De visie van GODcentre Antwerpen kan worden samengevat in:

CHRIST - COMPASSION - COMMUNITY

Net als Jezus willen we vanuit innerlijke bewogenheid in actie zijn voor de mensen om ons heen

Visietekst

And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few; Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.
- Matthew 9: 35 - 38

Christ

Christus betekent Gezalfde. Jezus Christus is de gezalfde Zoon van God   Die kwam om dat wat gebroken is op aarde weer heel te maken. Als Zijn zalfolie vloeit en ons aanraakt is daar redding, genezing, bevrijding en alles  wat we nodig hebben. Net als Hij willen wij de mensen van Antwerpen helpen hun bestemming, hun ‘Gods Original Design’, te bereiken. Dit doen wij door over het Koninkrijk van God te vertellen maar meer nog door het ook gewoon te doen.

Compassion

Jezus keek zonder oordeel naar de mensen vanuit een bewogen, gebroken hart vol liefde. Vanuit die liefde hielp Hij hun in en uit hun nood. Hij zag ze als ‘oogst’ , als mooie vruchten ook al voelden ze zich vast niet zo. Hij stak Zijn hand uit, raakte ze aan, voelde met ze mee en gaf ze een nieuw leven. Zo willen wij ook kijken en onze handen uitreiken naar de mensen van Antwerpen.

Community

Jezus kwam om ons weer terug in gemeenschap te brengen met onze maker God, onze hemelse Vader. Zijn doel is altijd samenbrengen, samenkomen, samenwerken en samen gewoon …..zijn. Zo willen wij als Godcentre Antwerpen een gemeente  zijn die als familie samenkomt, als een team samen werkt en die zich uitstrekt naar de samenleving van Antwerpen.