Family Matters

Family Matters is een speciaal geschreven programma door GODcentre Voorschoten en is dan ook het programma wat wij binnen de kinderkerk gebruiken. De naam betekent: 'Familie doet er toe' en dat is ook het doel van ons programma. Het gezin is de belangrijke basis voor het kind en daarom willen we het kinderwerk samen met het gezin doen. Kinderkerk bestaat niet alleen uit een programma op zondag, maar gaat door in de week erna, op de plekken waar ouders, grootouders en andere familieleden zijn.   

De lessen

Een kind krijgt op een dag een heleboel indrukken te verwerken. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze lessen impact maken. Creativiteit, spel, drama en muziek helpen de kinderen om de les beter te verwerken en op die manier beter te onthouden. De lessen van Family Matters zijn per groep geschreven, zodat ieder kind op zijn of haar eigen niveau over Gods woord kan leren. 

Identiteit in God

Family Matters neemt de kinderen mee de Bijbel door op hun ontwikkelingsniveau en dit op een manier die aansluit bij hun belevingswereld. Het is zo belangrijk dat kinderen hun identiteit in God kennen. Dat ze weten hoe God over hen denkt en naar hun kijkt.

Toepassing in dagelijks leven

Een belangrijk uitgangspunt van Family Matters is dat de lessen tijdens de kinderkerk een startpunt is voor de rest van de week. Ouders krijgen binnen één dag een bericht om te zien waar de les over is gegaan. Hierdoor kunnen de ouders de les nabespreken met hun kind. Ouders worden aangespoord om ook doordeweeks met hun kind aan de slag te gaan.